Trapézlemez fedésű tetőkre

Biztonsági tetőjárda és lépcső rendszerek fémlemez fedéshez:

Trapézlemezre szerelhető állítható tartószerkezet.

trapezlemezfedes

A./ Trapézlemez héjazat felső borda
B./ Trapézlemezre szerelhető tartókonzol
C./ Járórács 250/35mm széles és 400-tól-2000mm hosszban
D./ Járórács rögzítő kapupánt csavarok (alátéttel és anyával)
E./ Furatok a folytonosításhoz
F./ Tető szerkezeti elem (Szelemen)

trapezlemezfedes2

1./ Trapézlemezre szerelhető alaplap az alsó konzol elemmel
2./ Alaplap rögzítő menetes végű „U” kengyel (anya és gumialátét)
3./ Állítható tartóbak 10° - 55° recézett ovális pozicionáló furattal
4./ Hajlásszög rögzítő pozicionáló csavarok

Tetőjárda és tetőlépcső szerelése Trapézlemez fedéshez:

A tartószerkezet beépítésénél a rögzítés módja alapján a biztonsági tetőjárdák és lépcsők az MSZ EN 516:2006 szabványban foglaltak figyelembevételével lettek kialakítva.

A biztonság érdekében a tartókonzolok szilárd összeépítését közvetlen a trapézlemez héjazat felső bordáira szerelve vagy indirekt módon a fedéselemen keresztül maga a tető teherhordó szerkezetéhez is kapcsolt szereléssel oldható meg.

A felső konzol elem - állítható tartóbak (3)- függőleges sík felületén kialakított és a vele szembe fordított alsó konzol elemen (1) 90° -kal elforgatott összefúrt ovális furatok biztosítják egymáshoz képest az azonos síkban történő elfordíthatóságot, és azzal a tetőhajlásszögnek megfelelő 10° – 45° közötti beállíthatóságot. A 35° feletti hajlásszögnél közvetlen a trapézlemez fedéselemre történő rögzítés már nem biztonságos!

A felső konzol elemen az ovális furat hossztengelyére, átfedéssel megmunkált csúcsra forgatott négyszög alakzatok által kialakított fogazat biztosítja a beállított konzol elemek és az azt pozicionáló kapupánt csavart (4) a csavarfej alatti négyszög kialakítással az elfordulás ellen.

A járóosztály elemek (C) 400-600-800-1000-2000mm hosszokban gyártva kerülnek értékesítésre

A tetszés szerinti 400 – 600 – 800mm hosszméret közötti tetőlépcsőkhöz, lépcsőnként két konzol beépítése szükséges.

A tetőjárda kialakításánál az 1000 – 2000mm és az előzőekben leírt hosszelemek megfogására, alátámasztására és rögzítésére a fedéselemekre átadandó statikailag megoszló terhelés optimalizálása céljából (a bordakiosztástól függően) 800mm távolságon belül kell a konzolokat szerelni. A járó osztály elemek folytonosítása a külön megvásárolható összeszerelő szett segítségével történik.

Előnyük, hogy fedés anyagminőségtől függetlenül valamennyi trapéz (szinusz) lemez fémlemezfedéshez alkalmazható és könnyen szerelhető. A megrendelésnél meg kell adni a bordák tengelytávolságait és a geometriai méreteit!


A szerelés menete:

A szerelést a kiválasztott héjazathoz megrendelt (legyártott) alaplap (1) felszerelésével kell kezdeni!

1. A biztonsági tetőjárda-és lépcső tartókonzol (B) trapézlemez fegyverzetre (tető lemezhéjazat) való közvetlen szerelése a fedéselemekre történő teherátadás (átlagos hóteher-és karbantartási igény) esetén. A szerelési műveleteket kívülről a tetőről a héjazat megbontása nélkül lehet elvégezni.
- A tetőjárda és lépcső nyomvonal meghatározása után az alaplap furatain keresztül (sablonként használva azt) a felső bordapáron (A) a rögzítő kengyelek helyeinek kijelölését
követően a héjazaton 4 db Ø11 méretű furatot kell készíteni (2).
- Az egy-egy bordára eső furatpárokon keresztül a menetes végű rögzítő kengyeleket (2) át kell vezetni és a tetőn kívül maradt menetes végekre a gumialátéteket fel kell fűzni.
- Az alaplapot a kiálló menet végekre óvatosan rá kell helyezni, és az alátétekkel, önzáró anyákkal a rögzítést el kell végezni!

2. Nagyobb teher, 35°-nál nagyobb hajlásszög esetén a tető biztonsági-és kiegészítő szerelvényeit már nem a fedéselemekre, hanem a fedéselemen keresztül a tető teherhordó tartószerkezetére kell rögzíteni (F)! A műveleteket az előző leírásnak megfelelően kell elvégezni a következő változással: A nyomvonalnak mindig tetőjárdánál a vízszintes acélszelemen fölött kell lennie, a lépcsőnél, ha az alá nem esik szelemen, kiváltó tartóvázról kell gondoskodni! A rögzítő kengyelek méreteit (menetvéges szárak) mindig a váz szerkezet (szelemen) adott profilmagasságához kell igazítani, de azt már csak belülről lehet elhelyezni és a menetvéges szárakat a fedéshéjazat előre elkészített furatain keresztül átvezetni!

A kompletten (gyárilag) összeállított tartókonzolok (B) elhelyezése és beállítása:

1. Alsó konzol elem alaplap (1):
- Az alaplappal egybeépítve kerül a fent leírtak szerint felszerelésre.

2. Felső konzol elem (állítható tartóbak) (3):
- a már beállított alsó konzol elemhez a tetőhajlásszöget figyelembe véve a felső konzol elemet vízszintbe kell állítani
- az optimális vízszintbe állítást az összefúrt ovális furatokon keresztül a pozicionáló kapupánt csavarokkal (4) és önzáró anyákkal rögzíteni kell.

3. Csúszásmentes tetőjárda elemek (C) elhelyezése és rögzítése a járófelület furatain keresztül (E) a beépített konzolokra a szerelési egységcsomagban található kötőelemekkel (konzolonként két kapupánt csavar, anya és alátét) (D) lehetséges.

A tetőjárda elemei tetszőlegesen folytonosíthatóak a kívánt szakaszhosszok kialakításánál.

4. Tetőjárda elemek folytonosítása oldalanként két laposvas elem – az összeillesztett járdák alsó visszahajtásába történő – beépítésével a négyszög alakú furatában (E) csavarkötés rögzítéssel oldható meg az alsó ábrák alapján.

5. A tetőjárdát és tetőlépcsőt kísérő ajánlott biztonsági védőkorlát felszerelését a külön beépítési útmutató alapján kell elvégezni!

Free Joomla! templates by Engine Templates